برای جواب این سوال ابتدا شما را به خواندن مقاله فالورها فیک هستند یا واقعی دعوت میکنم

ما در این مقاله گفتیم که تعداد قابل توجهی از این فالورها برای دریافت چایزه اقدام به

فالو کردن میکنند و اولین احتمال تشخیص اینستاگرام و بلاک کردن این افراد میباشد

و دومین احتمال آنفالو کردن برای راضی نگه داشتن الگوریتم اینستاگرام خودشان میباشد

که اینستاگرام آنها را فیک ارزیابی نکند

ریزش کم فالور
چرا ریزش میکند

اما سومین احتمال این است که این فالو کننده ها واقعی هستند و اگر پیج شما برایشان

ارزش محتوایی نداشته باشد شما را آنفالو میکنند

کلام آخر

اگر شما از خریداران فالورهای با کیفیت سایت ما هستید اصلا نگران ریزش احتمالی نباشید چرا که ما این

ریزش ها را در مقطع زنانی مشخص جبران میکنیم