در اینکه خرید فالور از سایت دیتولایک باعث اعتماد و اعتبار فالورهای واقعی به سایت شما
میشود شکی نیست و در همان نظر اول پیج شما معتبر به نظر میرسد اما همیشه این سوال
مطرح شده است که آیا این فالورها واقعی هستند یا خیر
به عنوان فروشنده و کارشناس فروش فالور باید واقعیتی را در این مورد افشا کنم
فالوکنندگان این نوع سیستم درواقع دو گروه هستند
گروه اول رباتهایی هستند که شرکتهای توسعه دهنده سازنده این گروه هستند
گروه دوم افرادی هستند که برای گرفتن امتیاز یا پول در نرم افزارهای مخصوص
 فالوریابی موبایل ثبت نام میکنند و با فالو امتیاز کسب میکنند